Tuesday, 10 March 2015

SENDELING VERBONDE AAN DIE ABKPERSONE IN SENDINGWERK WAT ERKENNING BY DIE ABK GENIET

 Indien u oor meer inligting beskik of oor meer onlangse fotos beskik kontak ons asseblief  -  lourens.badenhorst@webmail.co.za of  abk@mweb.co.za
      

PERSONE (VERBONDE AAN DIE ABK) IN SENDINGWERK

 

WYCLIFFE BYBEL VERTALERS

Dr. Stephen Coertze  Coordinator for missiological development - Wycliffe Global Alliance
Tel: (w) 011 609 4458
e-pos adres gaan binnekort verander, so die volgende kan huidiglik en in toekoms gebruik word: Missiology@wycliffe.net
Webadres: www.wycliffe.net
Skype adres: Stephen.Coertze


 
Stephen& Lezelle Coertze en gesin (Toe nog jonk)
 
 
Dr COERTZE STEPHEN VICTOR, Lth  - Sem; MA(Teol) (Hon) (Pret), PhD (Pret)
Geb 10-05-1963  
                                        Gade: Lezelle, Geb. 11-6-1970                                            
Pos adres: Posbus 8153, Greenstone. 1616
Woonadres: 9 Hudson Laan, Eastleigh Ridge, Edenvale 1609
Tel:  011 452 2714 [w] 088   011 452 2715 [faks]     Sel: 082 928 3624             

 
BAY ANDRE, N Dip. Gen. Techn. Tech. Pta, London Theological Seminary 2001.
Geb 29-08-1971,
                                                                 Gade: Masha,                                                                   
Indien u oor meer inligting beskik kontak ons asseblief

 

LIGHT OF THE WORLD MISSION 
Frik & Sue Labuschagne 
 
 
LABUSCHAGNE FREDRIK, Bcomm Rek - Univ Pretoria, Lisensiaat - Sem;
Geb 03-04-1953
                                  Gade: Sue, Geb  27 April                                         
Pos adres: Posbus 2662 KOMANI 5322. 
Tel (045) 838-1142      Sel: 082-303-2932                      
E-pos: 1wmission@cybertrade.co.za         

 

BIBLES FOR BELIEVERS
Fanie (Stephen) Loots
 
 
 
LOOTS, STEPHANUS SIGEMINDUS, BA Hons - RAU, Sert - Sem
Geb 30-08-1960
Gade: Hannalie, Geb.14-09-1960
Pos adres: Posbus 3571 Kenmare 1752.
Woonadres: 9 Perel straat, Silverfields Park, Krugersdorp. 1739            
Tel: (011) 664-6149        Sel: 082 729 3556

 
 PANSEGROUW, PETER JOHN HILDEBRANDT,  Dip Teol - Sem; GSK Mil Kol. Dip Phot;   
Geb 03-08-1936
Gade: Jean, Geb 31-08-1938
Pos adres: Posbus 570, STANFORD. 7120                    
Woonadres: Laer Langmark str 3, Stanford.7210
Tel: 028-341-0475 Sel: 082 959 3831.     E-pos: hildie@telkomsa.net
 

GLOBAL MINISTRIES FELLOWSHIP
VENTER HENDRIK LAMBERTUS

Direkteur Sending Global Ministries Afrika


 
 

 
VENTER HENDRIK LAMBERTUS, Dip Teol - Sem
Geb 08-08-1956
Pos adres: Posbus 333 Founapark: POLOKWANE 0787                 
Tel:. (015) 263 6862      Sel: 079 522 4139                     

  
FILIPPYNE
Christo& Chunghee Vercueil

 
 
 
VERCUEIL Christo, Dip Teol – Sem, BA Emmanuel Bible College, MA – Miss Fuller Theological Seminary
Geb. 18-09-1955
Gade: Chunghee. Geb.18-05-1955  
Pos adres: PO Box335, Cebu City, 6000 PHILIPPINES
E-posvercueil@yahoo.com

Vir Meer Fotos van die Vercueils klik hieronder:
  
 
NEW TRIBES MISSION – SUID-OOS AFRIKA
Francois en Nadia Hattingh

 
 
 
HATTINGH FRANCOIS,  Geb 04-04-1971
Gade: Nadia, Geb.  20-07-1972                  
Afh. Kinders – 3 -  Franco [25-7-2000], Heide-Marie [3-4-2001], Waldo [11-6-2002]

     Tel: +258 82 326 1850               
E-Pos:hattingh@lintel.us         
SA Kontakpersoon:Willie Moller (kleintjiemoller@yahoo.co.uk)
Vir meer inligting en fotos klik hier:
http://blogs.ntm.org/francois-hattingh/

 

III MINISTRY SA & SWAZILAND
Kees&Elsje Lugthart
 

 
 
Elsje het verhuis na haar hemelse tuiste.
 
 
 
LUGTHART, CORNELIS JOHANNES (Kees)  Geb 01-04-1937           
Gade: Elsje, Geb 16-08-1936
Pos adres: Posbus 45, Durbanville. 7551.         
Tel:  021 975 2029          Faks: 086 522 7862        Sel: 072 797 3016.       
E-pos  c.lugthart@lando.co.za          
  

OMF - SUID AFRIKA
Ina v/d Schyff
 
 

 

 Foto verkry op http://potchclan.blogspot.com/ 

VAN DER SCHYFF, INA.
Woonadres:  40 Tudor Place, 1 Quintus van der Walt rylaan, Norkempark, 1619
Posadres: Posbus 12140, Aston Manor. 1630
Tel: 011-970 7998       Sel: 079-872-3192          
 
 
CHARLOTTE BRAND Kontak - lourens.badenhorst@webmail.co.za  vir haar nuusbrief. (Nie publiek - Vir haar persoonlike veiligheid)